เศรษฐกิจ » กรอ.ต้อน28พื้นที่อุตฯได้อีโค อินดัสเทรียล

กรอ.ต้อน28พื้นที่อุตฯได้อีโค อินดัสเทรียล

4 พฤษภาคม 2018
34   0

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวในพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และสวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่กระทรวงอุตสาหกรรม ว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้ผลักดันนโยบายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ(อีโค อินดัสเทรียล) โดยปี 2561 กรมโรงงานอุตสาหกรรม(กรอ.) และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) จะร่วมมือกันผลักดันพื้นที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย 8 จังหวัด 10 พื้นที่ให้ผ่านเกณฑ์การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างคัดเลือกจังหวัด ขณะเดียวกัน ปี 2561-62 กรอ.จะเร่งยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมขั้นเริ่มต้น(ซีเอสอาร์ บีกินนิ่ง) เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1,500 โรงงาน พร้อมทั้งส่งเสริมการจัดการด้านวัสดุและพลังงานของโรงงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า ปีที่ผ่านมากรอ.และกนอ.ได้ผลักดันพื้นที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่จํานวน 18 แห่ง 15 จังหวัด ประกอบด้วย จ.สมุทรปราการ จ.ปราจีนบุรี จ.ฉะเชิงเทรา จ.ระยอง จ.ชลบุรี จ.สมุทรสาคร จ.นครปฐม จ.ปทุมธานี จ.ราชบุรี จ.นครราชสีมา จ.พระนครศรีอยุธยา จ.สระบุรี จ.ขอนแก่น จ.สงขลา และ จ.สุราษฎร์ธานี ให้มีการยกระดับพื้นที่ไปสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยเมืองดังกล่าวรัฐได้ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดังกล่าวจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเดิมที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับเขตอุตสาหกรรม และการพัฒนาเมืองใหม่และเมืองนิเวศในอนาคตด้วย

“จาก 18 พื้นที่เป้าหมายใน 15 จังหวัด พบว่ามี 13 เขตอุตสาหกรรมที่ผ่านเกณฑ์แล้ว ส่วน 5 เขตที่เหลืออยู่ระหว่างการตรวจ”นายมงคลกล่าว

ที่มาของเนื้อหา : www.matichon.co.th