การเงิน,การลงทุน » (ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 38.1944 บาท/ยูโร

(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 38.1944 บาท/ยูโร

18 พฤษภาคม 2018
28   0

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (17 พ.ค. 61) อยู่ที่ระดับ 38.1944 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันพุธ (16 พ.ค. 61) อยู่ที่ระดับ 38.3372 บาท/ยูโร  (แข็งค่า 0.1428 บาท/ยูโร)

ที่มาของเนื้อหา : www.bangkokbiznews.com