การเมือง » “บิ๊กฉัตร” นั่งหัวโต๊ะ ตีกรอบงบ 1.2 แสนล้านจัดการน้ำทั่วประเทศ

“บิ๊กฉัตร” นั่งหัวโต๊ะ ตีกรอบงบ 1.2 แสนล้านจัดการน้ำทั่วประเทศ

7 กุมภาพันธ์ 2018
59   0

“บิ๊กฉัตร” นั่งหัวโต๊ะ ตีกรอบงบ 1.2 แสนล้านจัดการน้ำทั่วประเทศ

 

“บิ๊กฉัตร” มอบนโยบาย จนท. “สทนช.” วางระบบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศ ย้ำทำงานไม่ซ้ำซ้อนหน่วยงานน้ำ เผยวางงบปี 62 แสนกว่าล้านทำโครงการ สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

 

 

วันที่ 7 ก.พ.ที่ศูนย์ปฎิบัติการอัจฉริยะน้ำ กรมชลประทาน ถ.สามเสน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ  รองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) โดยมีนายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการ สทนช. พร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับ

 

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า สทนช.เป็นสำนักงานที่จะทำงานบริหารจัดการเรื่องน้ำ เพื่อลดความซ้ำซ้อน รวมถึงติดตามการใช้งบประมาณตามเป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ซึ่งปีนี้แผนงานที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาแล้ว 216 โครงการ วงเงินงบประมาณ 4,212 ล้านบาท วางกรอบงบประมาณแผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปี 2562 วงเงินงบประมาณ128,783 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม สทนช. จะต้องเพิ่มบทบาท  เพื่อรองรับการเป็นไทยแลนด์ 4.0 ด้วย

 

 

ด้านนายสมเกียรติ กล่าวว่า โครงการที่จะเกิดขึ้นในปี 2562-2565 กำหนดพื้นที่แอเรียเบส ใน 6 ภูมิภาค รวม 44 พื้นที่  โดยภาคเหนือ พื้นที่ประสบปัญหาในภาคเหนือส่วนใหญ่ คือบริเวณแม่น้ำยม จะต้องพัฒนาอาคารบังคับน้ำในลำน้ำยมตอนล่าง เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง และการบรรเทาอุทกภัยเมืองสุโขทัย   รวมถึงการเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล เป็นต้น ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่ประสบปัญหาน้ำแล้ง จึงจะต้องพัฒนาแหล่งเก็บน้ำบริเวณต้นน้ำชี ทำระบบป้องกันน้ำท่วมในลำน้ำชี ควบคู่กับการผันน้ำเลี่ยงเมืองชัยภูมิ  ส่วนภาคกลาง  แผนงานโครงการที่สอดคล้องกับแผนบรรเทาอุทกภัยเจ้าพระยา เช่น การปรับปรุงคันกั้นน้ำ  เป็นต้น  ส่วนภาคตะวันออก   เน้นการเพิ่มความจุอ่างฯเดิม ควบคู่กับการสำรวจบ่อบาดาล รองรับ ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษ และภาคใต้ จะต้องพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ เนื่องจากอ่างฯส่วนใหญ่เป็นขนาดเล็ก และขนาดกลาง  รวมถึงต้องสร้างความเข้าใจและรับฟัง ความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ด้วย

ที่มาของเนื้อหา : www.banmuang.co.th