การศึกษา » ม.มหาสารคาม จัดสัปดาห์ห้องสมุด : อนุรักษ์มรดกไทย

ม.มหาสารคาม จัดสัปดาห์ห้องสมุด : อนุรักษ์มรดกไทย

3 เมษายน 2018
48   0

ม.มหาสารคาม จัดสัปดาห์ห้องสมุด : อนุรักษ์มรดกไทย

 

ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  ฤทธิเดช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "สัปดาห์ห้องสมุด : ประจำปีการศึกษา 2560" อนุรักษ์มรดกไทย ก้าวไกลสู่สากล   โดยนางพรพิมล มโนชัย  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กล่าวว่า สำหรับโครงการสัปดาห์ห้องสมุด  กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 -4 เมษายน 2561  เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ  วันที่ 2 เมษายน 2561  ซึ่งกำหนดเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทยด้วย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  ให้เกิดความตระหนักสร้างสรรค์และธำรงมรดกของชาติ  ให้ยั่งยืนตกทอดถึงลูกหลาน  เพื่อพัฒนาทักษะการใช้บริการสารสนเทศ  เปิดโลกทัศน์สู่วิทยาการก้าวหน้าด้วยการจัดกิจกรรมและบริการที่ทันสมัยของสำนักวิทยบริการ  ให้แก่นิสิต  อาจารย์ และประชาชน  ตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรมและบริการต่างๆของสำนักวิทยบริการ

 

กิจกรรมภายในงาน  ได้จัดนิทรรศการ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2561 , จัดการแสดงชุด  ขับร้องบรรเลงเพลงพื้นเมือง เดินแบบผ้าไทย หลากหลายลีลา โดย นิสิตหนุ่มสาว มมส และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม , การบรรยายวิถีชีวิตชนเผ่าไทญ้อ บ้านท่าขอนยาง โดย นายดำเนิน เนื่องวรรณะ ปราชญ์ชาวบ้าน , การประกวด MSU Library Ambassador : Smart Students @Smart Library ,นิทรรศการ เส้นด้าย ฝ้ายคราม ไทญ้อ บ้านท่าขอนยาง/สกลนคร ,อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลและการใช้โปรแกรมเพื่อสนับสนุนการวิจัย (Endnote)  นอกจากนี้  ผู้เข้าร่วมงานยังได้ชมและเลือกซื้อผ้าครามลายสวย และสินค้าพื้นเมืองอื่น ๆ  ตลอด 3 วันที่จัดงาน ณ  สำนักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

ที่มาของเนื้อหา : www.banmuang.co.th