การศึกษา » วธ.ชูตลาดวัฒนธรรมดึงต่างชาติ

วธ.ชูตลาดวัฒนธรรมดึงต่างชาติ

14 พฤษภาคม 2018
32   0

วันนี้(14พ.ค.) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม(วธ.) กล่าวว่า จากการเปิดตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรมถนนสายวัฒนธรรมบ้านแม่น้ำ เมืองคนดี วิถีวัฒนธรรม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้ ถือเป็นการเปิดตลาดประชารัฐแห่งที่ 43ของประเทศ ตามนโยบายรัฐบาลในการสร้างรายได้ให้ชุมชนในท้องถิ่น โดยตลาดประชารัฐ เกาะสมุย มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นในการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่นำต้นทุนทางภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเสนอ ผ่านอาหาร ขนมพื้นเมือง รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น กาลาแม มะพร้าวน้ำหอม ข้าวยำ ขนมจีนน้ำยาต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์จากอาหารทะเลทั้งของสดและแปรรูป มาจัดจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชนและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคท้องถิ่นด้วย นอกจากนี้ยังพบว่า มีการรวมกลุ่มของคนท้องถิ่นในการอนุรักษ์การแสดงพื้นบ้านที่หาชมได้ยาก เช่น ระบำตุปัง ระบำบาติก ตาลีกีปัส การแสดงกลองยาว เป็นต้น

“และจากการลงพื้นที่พบปะผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน พบว่า เกาะสมุยเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติและสร้างรายได้อย่างมหาศาลเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ ซึ่งการเปิดตลาดประชารัฐจะมีส่วนช่วยดึงให้นักท่องเที่ยวรู้จักความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของคนท้องถิ่นได้มากขึ้น ที่สำคัญยังกระจายรายได้สู่ชาวบ้านได้นอกจากเสียค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวซึ่งเงินจะตกสู่ผู้ประกอบการรายใหญ่เท่านั้น”รมว.วธ.กล่าวและว่า ตนได้สั่งการให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมให้การจัดตลาดประชารัฐมีความยั่งยืน ไม่ใช่จัดแล้วจบแต่จะต้องหาไฮไลต์ใหม่ๆเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว และสร้างความประทับใจในรูปแบบของการแสดง ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อสร้างตลาดให้มีชีวิต พร้อมทั้งร่วมมือกับโรงแรม ร้านอาหาร และสถานที่สำคัญในการประชาสัมพันธ์ตลาดให้เป็นอีกจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวต้องมาเที่ยว
 

ที่มาของเนื้อหา : www.dailynews.co.th