เที่ยว,กิน » เปิดกิจกรรม ททท. สุดพิเศษ เดือนสิงหาคม ต้องห้ามพลาด

เปิดกิจกรรม ททท. สุดพิเศษ เดือนสิงหาคม ต้องห้ามพลาด

21 สิงหาคม 2017
68   0

สัมภาษณ์พิเศษ คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรื่องกิจกรรมพิเศษช่วงเดือนสิงหาคม2560 เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ ให้เข้าถึงแหล่งแห่งท่องเที่ยวในชุมชน อาทิ
-กิจกรรม สิงหาพาแม่เที่ยวตลอดทั้งเดือนในทุกๆภูมิภาค
-กิจกรรม 12-13 สิงหาคม 2560 คนมันส์อาร์ต ที่ราชบุรี
-กิจกรรม Hilight ในเดือนสิงหาคม 2560 ททท. จัดงาน มหัศจรรย์ผ้าไทย เทิดไท้องค์ราชินี (The Magic of Thai Fabric) เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงส่งเสริมและอนุรักษ์ผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์และนิยมไปทั่วโลก และเพื่อสัมผัสความสวยงาม/ความมหัศจรรย์ของผ้าไทย ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

ที่มาของเนื้อหา : www.matichon.co.th