เศรษฐกิจ » เล็งเพิ่มยอดพิมพ์สลากฯ 100 ล้านฉบับต่องวด

เล็งเพิ่มยอดพิมพ์สลากฯ 100 ล้านฉบับต่องวด

21 สิงหาคม 2017
67   0

นายธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ในฐานะโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้เปิดเผยหลังลงพื้นที่ร่วมกับพันโทหนุน ศันสนาคม  ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการสลาก เพื่อสำรวจสภาวะการจำหน่ายสลากฯ ในจังหวัดเลยว่า ในวันที่ 21 ส.ค.นี้ สำนักงานสลากฯ จะเปิดประชาพิจารณ์แก้ไข พ.ร.บ. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 โดยเปิดให้ประชาชนและผู้ค้าสลากทั่วประเทศ เสนอแนวทางแก้ไขกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาสลากเกินราคา และสลากฯรวมชุด โดยมีประเด็นสำคัญได้แก่ การพิจารณาให้พิมพ์สลากฯเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ปัจจุบันไม่เกิน 71 ล้านฉบับต่องวด เพิ่มเป็น 100 ล้านฉบับ ตามข้อเรียกร้องของผู้ค้าสลากรายย่อยที่ต้องการให้มีสลากฯเพียงพอต่อความต้องการ หลังจากเห็นว่ายอดพิมพ์ในปัจจุบันมีน้อยเกินไปจนทำให้เกิดการโก่งราคา

นอกจากนี้ยังเสนอให้แก้ไขกฎหมายเพิ่มบทลงโทษ ผู้จำหน่ายสลากฯเกินราคาจากเดิมมีโทษปรับ 10,000 บาท เพิ่มโทษปรับเป็น 30,000 บาท รวมถึงเสนอให้มีการทบทวนโควตาผู้รับสลากฯ เดิม โดยเปิดให้มีการลงทะเบียนใหม่ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับสลากฯ เป็นผู้ค้าตัวจริง ไม่ใช่ให้คนทั่วไปได้รับแล้วไปขายรวมชุดต่ออีกทอด ตลอดจนการเปิดให้สำนักงานสลากฯ สามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์การเสี่ยงโชคใหม่เข้ามา เช่น การทำสลากฯลอตโต หรือการทำสลากรวมชุดขายเอง  ซึ่งเป็นแนวทางที่สำนักสลากฯเคยศึกษาไว้ แต่จะต้องรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนถึงความเป็นไปได้ ตลอดจนผลกระทบทางสังคม ซึ่งจะต้องไม่เป็นการมอมเมาประชาชนด้วย
นายธนวรรธน์ กล่าวต่อว่า ขณะที่การลงพื้นที่เพื่อตรวจดูการเบิกสลากในโครงการซื้อ-จองล่วงหน้าฯ ที่ ปณ.วังสะพุง ได้พบผู้กระทำผิด 269 คน นำโควตาสลากที่จองได้ไปขายต่อให้กับผู้ตั้งโต๊ะรับซื้อ 13 ราย คิดเป็นจำนวนสลาก 1,345 เล่ม ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนข้อปฏิบัติของผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าฯ ขั้นตอนต่อไปสำนักงาน ฯ จะตรวจสอบว่าสลากที่มีการนำมาขายต่อในครั้งนี้เป็นของผู้ซื้อ-จองรายใด และจะดำเนินการยกเลิกการลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิในการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลทันที ซึ่งปัจจุบันสำนักงานสลากฯ มีผู้ถูกยกเลิกสัญญาไปแล้ว 2,131 คน และถูกตัดสิทธิ์การทำรายการโครงการสั่งซื้อและจองล่วงหน้าฯ แล้ว 531  คน

ส่วนสลากที่นำมาขายช่วงต่อไปแล้วนั้น  ผู้ค้าสลากยังสามารถนำไปจำหน่ายได้  เพราะกฎหมายไม่มีบทลงโทษสำหรับผู้รับซื้อสลาก แต่จะต้องขายในราคา 80 บาท แม้จะรับมาเกินราคา หากพบว่านำไปรวมชุดและขายเกินราคาจะมีโทษตามกฎหมายทันที

ที่มาของเนื้อหา : www.dailynews.co.th